Päivitetty versio.

A-klinikkasäätiön tuottama Puheeksioton perusteet -verkkokurssi on helppo ja nopea tapa vahvistaa omaa osaamista alkoholin puheeksioton toteuttamisessa. Kurssitus toteutetaan organisaatiolähtöisesti työyhteisöissä tai opintoryhmissä.

Lisätietoa ja ohjeet kurssin tilaukseen kotisivujen kautta:

www.otapuheeksi.fi

Tietosuojaseloste

Tämä on vanhempi versio. 

Valitse tämä kurssi vain, jos olet aloittanut sen ennen 1.11.2019.

A-klinikkasäätiön tuottama Puheeksioton perusteet -verkkokurssi on helppo ja nopea tapa vahvistaa omaa osaamista alkoholin puheeksioton toteuttamisessa. Kurssitus toteutetaan organisaatiolähtöisesti työyhteisöissä tai opintoryhmissä.

Lisätietoa ja ohjeet kurssin tilaukseen kotisivujen kautta:

www.otapuheeksi.fi

Tietosuojaseloste

A-klinikkasäätiön tuottama Ota puheeksi päihteet työpaikalla -verkkokurssi on tarkoitettu henkilöstön johtamisen tueksi. Kurssi auttaa esimiehiä ja johtotehtävissä työskenteleviä kehittämään avointa keskustelukulttuuria, tunnistamaan päihdehaittoja ja ottamaan päihteet puheeksi ajoissa.

Lisätietoa ja ohjeet kurssin tilaukseen kotisivujen kautta:

www.otapuheeksi.fi

Tietosuojaseloste

Tervetuloa tutustumaan sosiaalisen työllistämisen sähköiseen tukipakettiin. A-klinikkasäätiö on tuottanut kaksiosaisen paketin, joista toinen on suunnattu vain ohjaajien käyttöön, toinen kuntoutujille.

Tämä Ohjaajien tukipaketti sisältää tietoa ja vinkkejä omassa työssä kehittymiseen, tavoitteena tarjota kuntoutuvalle asiakkaalle monipuolista tukea. Ohjaajien tukipaketissa ohjaajia valmennetaan siihen, miten kuntoutujat voivat hyödyntää omaa sähköistä tukipakettia ja miten ohjaaja voi hyödyntää sisältöjä osana omaa työtään. Tavoitteena olisi, että kuntoutuja oppisi käyttämään sähköistä tukipakettia oman elämänhallinnan tukena. Samalla madalletaan kynnystä myös muuhun sähköiseen asiointiin.

Yhteisenä isona tavoitteena on tuottaa valtakunnallisesti kiinnostava toimintamalli, josta ohjaajat ja kuntoutujat kokevat saavansa hyötyä. Aluksi paketti suunnataan kuntouttavaan työtoimintaan ja sisältöjä kehitetään yhdessä kohderyhmien kanssa.

A-klinikkasäätiöllä on vahva osaaminen sähköisten palvelujen kehittämisessä. Päihde- ja mielenterveysongelmien kohtaaminen on perustehtäväämme ja haluamme tukea heikommassa asemassa olevia. Kokemuksesta tiedämme, että yhdistämällä kasvokkaista ja sähköistä työtä/toimintaa, on mahdollista löytää uusia innovaatioita, uudenlaisia auttamisen ja tukemisen tapoja. Sen vuoksi haluamme osaltamme tukea sosiaalisen työllistämisen kasvokkaista työtä ja edistää digitalisoituvan yhteiskunnan mahdollisuuksia kaikille.

Yhteistyöllä uutta luoden!

A-klinikkasäätiö, sähköiset palvelut

Tietosuojaseloste

Tervetuloa tutustumaan sosiaalisen työllistämisen sähköiseen tukipakettiin. A-klinikkasäätiö on tuottanut kaksiosaisen paketin, joista toinen on suunnattu vain ohjaajien käyttöön, toinen kuntoutujille.

Tämä Ohjaajien tukipaketti sisältää tietoa ja vinkkejä omassa työssä kehittymiseen, tavoitteena tarjota kuntoutuvalle asiakkaalle monipuolista tukea. Ohjaajien tukipaketissa ohjaajia valmennetaan siihen, miten kuntoutujat voivat hyödyntää omaa sähköistä tukipakettia ja miten ohjaaja voi hyödyntää sisältöjä osana omaa työtään. Tavoitteena olisi, että kuntoutuja oppisi käyttämään sähköistä tukipakettia oman elämänhallinnan tukena. Samalla madalletaan kynnystä myös muuhun sähköiseen asiointiin.

Yhteisenä isona tavoitteena on tuottaa valtakunnallisesti kiinnostava toimintamalli, josta ohjaajat ja kuntoutujat kokevat saavansa hyötyä. Aluksi paketti suunnataan kuntouttavaan työtoimintaan ja sisältöjä kehitetään yhdessä kohderyhmien kanssa.

A-klinikkasäätiöllä on vahva osaaminen sähköisten palvelujen kehittämisessä. Päihde- ja mielenterveysongelmien kohtaaminen on perustehtäväämme ja haluamme tukea heikommassa asemassa olevia. Kokemuksesta tiedämme, että yhdistämällä kasvokkaista ja sähköistä työtä/toimintaa, on mahdollista löytää uusia innovaatioita, uudenlaisia auttamisen ja tukemisen tapoja. Sen vuoksi haluamme osaltamme tukea sosiaalisen työllistämisen kasvokkaista työtä ja edistää digitalisoituvan yhteiskunnan mahdollisuuksia kaikille.

Yhteistyöllä uutta luoden!

A-klinikkasäätiö, sähköiset palvelut

Tietosuojaseloste