Denna webbkurs är avsedd för läkare och medicinstuderande för att öka deras kunskap och yrkesskicklighet rörande särdragen hos konditionsidrottare som använder dopingmedel och hur de ska bemötas i det praktiska patientarbetet. Utbildningen fokuserar på fenomen vid konditionsidrottares användning av dopingmedel, identifiering av användare och skador som användningen orsakar ur hälsovårdsbranschens synvinkel. I slutet får du göra en tentamen i ämnet. 

Webbutbildningen produceras av A-klinikstiftelsens tjänst Dopinglinkki.