Το πρόγραμμα Βασικά Στοιχεία του Ντόπινγκ στον Αναψυχικό Αθλητισμό αποτελεί μια σειρά διαδικτυακών μαθημάτων που προσφέρονται δωρεάν από τον Φινλανδικό οργανισμό Dopinglinkki και προσαρμόζεται για εφαρμογή και σε άλλες Ευρωπαικές χώρες. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ασκήσεις προβληματισμού και αναστοχασμού, βίντεο και κινούμενα σχέδια (animations) με σκοπό την ενημέρωση σχετικά με το ντόπινγκ. Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, θα γνωρίζετε περισσότερα για το φαινόμενο του ντόπινγκ στον αναψυχικό αθλητισμό και θα μπορείτε να συμπληρώσετε στο διαδικτυακό τεστ για να ελέγξετε τις γνώσεις σας.