Tällä verkkokurssilla syvennytään kuntodopingilmiöön turvallisuusalan näkökulmasta. Tämä kurssi on tehty turvallisuusalan eri ammattilaisia ja viranomaisia varten. Kurssi soveltuu hyvin muun muassa poliisissa, rikosseuraamusalalla, Tullissa, Rajavartiolaitoksessa ja Puolustusvoimissa työskenteleville tai näille aloille opiskeleville. Kurssin tavoitteena on lisätä tietoisuutta aiheesta, josta ei juuri muuten kouluteta.

Kurssi sisältää teoriaa, videoita ja pohdintatehtäviä sekä lopputentin. Verkkokurssin tuottaa A-klinikkasäätiön ylläpitämä Dopinglinkki.

Tämä verkkokurssi on tarkoitettu sairaanhoitajille ja sairaanhoidon opiskelijoille lisäämään tietämystä ja ammattitaitoa dopingaineita käyttävien kuntoilijoiden erityispiirteistä potilaina sekä heidän kohtaamisesta käytännön potilastyössä. Koulutus keskittyy kuntoilijoiden dopingaineiden käytön ilmiöihin, käyttäjien tunnistamiseen ja käytöstä aiheutuviin haittoihin terveydenhuoltoalan näkökulmasta.

Kurssi sisältää teoriaa, videoita ja pohdintatehtäviä sekä lopputentin. Kurssin tuottaa A-klinikkasäätiön ylläpitämä Dopinglinkki.

Dopinglinkkis kostnadsfria webbkurs går igenom grunderna för motionsdopning och innehåller bl.a. tankeuppgifter, filmer och animationer som hjälper dig förstå vad motionsdopning innebär som fenomen. Webbtentamen kan du sedan göra på egen hand.

Mer information och instruktioner: dopinglinkki(at)a-klinikka.fi

www.dopinglinkki.fi

Tämä verkkokurssi on tarkoitettu lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille lisäämään tietämystä ja ammattitaitoa dopingaineita käyttävien kuntoilijoiden erityispiirteistä potilaina sekä heidän kohtaamisesta käytännön potilastyössä. Koulutus keskittyy kuntoilijoiden dopingaineiden käytön ilmiöihin, käyttäjien tunnistamiseen ja käytöstä aiheutuviin haittoihin terveydenhuoltoalan näkökulmasta. Lopuksi pääset suorittamaan aiheeseen liittyvän tentin. 

Verkkokoulutuksen tuottaa A-klinikkasäätiön ylläpitämä Dopinglinkki.

Denna webbkurs är avsedd för läkare och medicinstuderande för att öka deras kunskap och yrkesskicklighet rörande särdragen hos konditionsidrottare som använder dopingmedel och hur de ska bemötas i det praktiska patientarbetet. Utbildningen fokuserar på fenomen vid konditionsidrottares användning av dopingmedel, identifiering av användare och skador som användningen orsakar ur hälsovårdsbranschens synvinkel. I slutet får du göra en tentamen i ämnet. 

Webbutbildningen produceras av A-klinikstiftelsens tjänst Dopinglinkki.