Dopinglinkin toteuttama Kuntodopingin perusteet on tuotettu Puhtaan liikunnan puolesta liikuntapaikkojen henkilökunnan ja muiden liikunnan ammattilaisten sekä alaa opiskelevien kouluttautumiseen. Maksuton verkkokurssi sisältää mm. pohdintatehtäviä, videoita ja animaatioita, joihin tutustuttuasi tiedät mitä kuntodoping ilmiönä tarkoittaa. Kurssin päätteeksi voit suorittaa verkkotentin, jonka läpäistyäsi saat tulostettavan todistuksen kurssin suorituksesta.

Lisätietoa ja ohjeet kurssille pääsemiseksi: dopinglinkki(at)a-klinikka.fi

www.dopinglinkki.fi

Tämä verkkokurssi on tarkoitettu lääkäreille ja lääketieteen opiskelijoille lisäämään tietämystä ja ammattitaitoa dopingaineita käyttävien kuntoilijoiden erityispiirteistä potilaina sekä heidän kohtaamisesta käytännön potilastyössä. Koulutus keskittyy kuntoilijoiden dopingaineiden käytön ilmiöihin, käyttäjien tunnistamiseen ja käytöstä aiheutuviin haittoihin terveydenhuoltoalan näkökulmasta. Lopuksi pääset suorittamaan aiheeseen liittyvän tentin. 

Verkkokoulutuksen tuottaa A-klinikkasäätiön ylläpitämä Dopinglinkki.

Denna webbkurs är avsedd för läkare och medicinstuderande för att öka deras kunskap och yrkesskicklighet rörande särdragen hos konditionsidrottare som använder dopingmedel och hur de ska bemötas i det praktiska patientarbetet. Utbildningen fokuserar på fenomen vid konditionsidrottares användning av dopingmedel, identifiering av användare och skador som användningen orsakar ur hälsovårdsbranschens synvinkel. I slutet får du göra en tentamen i ämnet. 

Webbutbildningen produceras av A-klinikstiftelsens tjänst Dopinglinkki.